Wat is het uurtarief voor een zzp’er in het onderwijs?

Hier is geen pasklaar antwoord op. Iedere zzp’er mag én kan bij flexonderwijs zijn eigen tarief bepalen. Omdat wij niet aan kartelvorming doen, geven we geen vast bedrag. Wel kunnen we het gemiddeld uurtarief delen om een idee te geven.

JAN-WILLEM DUIM

Docent VO

€70/85

Per uur

Intern. Beg.

€60/80

Per uur

Rem. Teach.

€55/80

Per uur

Schoolleider

€65/90

Per uur

Vakdocent

€45/70

Per uur

Leraar PO

€60/70

Per uur

Een zzp’er is te duur!?

Het stigma dat de zzp’er te duur zou zijn, is gelukkig verleden tijd. We weten dat de factuur van de zzp’er niet te vergelijken
is met een salarisstrook en dat een zzp’er zónder tussenpartij tot wel 55% minder kost door ontbreken van btw (21%) en bemiddelingsfee (10-35%). Abonnements-, registratie- en overnamekosten zijn hier niet meegerekend.

Kan ik onderhandelen?

Een zzp’er direct benaderen scheelt dus kosten. Enkele tips bij het onderhandelen voor zowel de school als de zzp’er All-in uurtarief.
Pleit voor een uurtarief waar reistijd en -kosten zijn in begrepen. Dit geeft overzicht

Per uur of per dag.

Beide hebben een voordeel.
Wanneer je een vast bedrag per dag rekent, geef je de verantwoordelijkheid aan de zzp’er. Heeft de zzp’er zijn werk eerder af, heeft hij per uur meer verdiend. Het is hierbij van groot belang om duidelijk te omschrijven wanneer het werk/project af is.

Een bedrag per uur komt het beste overeen als je de werkzaamheden per uur bijgehouden wordt. De stelregel is dat men een half uur voor schooltijd en een half uur na schooltijd rekent.

Expertise.

Sommige kwaliteiten verdienen een hogere beloning dan andere. Hoeveel de externe expertise waard is, hangt af van de toegevoegde waarde die het het schoolteam oplevert en de duurzaamheid hiervan. Kort gezegd: wordt er een oplossing voor ziek/piek gevraagd of is de hulpvraag gericht op “uniek”.

Verantwoordelijkheid.

Bepaalde taken vragen een verantwoordelijkheid. Als het gaat om ondersteunen is er een ander tarief mogelijk dan als het om een opdracht gaat met een eindverantwoordelijkheid.

Periode.

De zzp’er baseert een uurtarief op de kosten (verzekering, pensioen, vervoer, communicatie en acquisitie) en zekerheid. Bij korte opdrachten heeft de zzp’er minder zekerheid en worden de kosten over minder uren verdeeld. Hiermee is het logisch dat korte inzet per uur duurder is dan langdurige inzet.