ZelfstandigeOnderwijs
FAQ       Contact

Het omgerekende lerarensalaris

Op 22 april 2022 heeft het onderwijs een historisch akkoord gesloten betreft een structurele investering van 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs voor. Een belangrijk deel van deze investering wordt gebruikt om de loonkloof tussen po en vo te dichten. Aangezien veel zzp’ers hun huidige uurtarief hebben gespiegeld aan de lerarensalarissen van hun loondienstcollega’s, hebben ook zij de vraag: klopt mijn uurtarief nog?

Wij zoomen even in op het omgerekende uurtarief waarbij de bindingstoelage niet is meegenomen. Bindingstoelage staat immers haaks op het zzp’en.

Zoals eerder (in de berekening van 2020) aangegeven; Het loonstrookje vergelijken met een factuur is appels met peren vergelijken. De zzp’er is naast werknemer ook werkgever dus de kosten die niet op het loonstrookje staan, moeten wel door de zzp’er betaald worden. Daarom vergelijken we liever de kostprijs van loondienst en zzp.

Omdat het grootste deel van de aanmeldingen zzp’ers zijn met minimaal 16 jaar onderwijservaring en in bezit van allerlei extra papieren, namen we L11 trede 15. Dit was een maandelijks €50,30 per uur. Via de salarischeck van de AOb komt dit op LC.11 met een uurtarief van €54,54. 

Zzp vs. Loondienst

Door collectiviteitskortingen zijn de werkgeverslasten voor een school lager dan voor een zzp’er. Daarbij verzekert een zzp’er zichzelf tegen uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De zzp’er maakt ook kosten voor bijvoorbeeld acquisitie (marketing, drukwerk, werkbezoeken), administratie en abonnementen. Hierdoor kun je als zzp’er 10% extra als kosten (dus niet als winst) in rekening brengen.

Zou je je uurtarief willen verhogen aangaande de cao-verbeteringen in het onderwijs, dan kun je het verhogen met ongeveer €5 per uur tot een uurtarief tussen de €60 en €70 (voor een ervaren onderwijs-zzper).

Ben je startend dan zouden we adviseren niet onder de 50 euro te gaan, maar ook niet veel hoger. Voor een starter met 1 jaar ervaring is het uurtarief passend bij LB.1 €37,52 euro per uur.

Er wordt over een marge (€60 / €70) in uurtarief gesproken; Een korte klus kan voor de zzp’er ten koste gaan van een langere klus. Het is daarom gebruikelijk voor kortere klussen een hoger uurtarief te hanteren. Flexonderwijs is van mening dat de extra kosten die een korte klus met zich meebrengen, gedekt worden met een uurtarief van €60,-. Onzekerheid en flexibiliteit kosten nu eenmaal geld. 

Daarbij komt dat de tijdelijke inzet van de zzp’er ook in het voordeel is van de werkgever. De werkgever zet de leerkracht in op momenten dat hij deze extra inzet goed kan gebruiken. Op momenten dat minder inzet nodig is, staat de leerkracht niet op de loonlijst. Dat is kostenefficiënt.

Een zzp'er van 60 per uur is even duur als een leerkracht LC.11

Een zzp'er is per uur 46% goedkoper dan een uitzendbureau

Een zzp'er is per uur 80% goedkoper dan een detachering

* bij detachering en uitzendbureau is het nog eens PLUS een abonnement, overnameboetes en contactverboden.

Hoe is er berekend? 
A) Ik ben werkzaam in PO, werk fulltime als docent LA met 1 jr ervaring. Bruto per maand: €2815. 2815*14 = €39.350 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €51.250 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €31 per uur (LB.1)

B) Ik ben werkzaam in PO, werk fulltime als leraar LB met 16 jr ervaring. Bruto per maand: €4800. 4800*14 = €67.200 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €90.000 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €55 per uur (LC.11)

C) Ik ben werkzaam in VO, werk fulltime als docent LB met 16 jr ervaring. Bruto per maand: €5089. 5089*14 = €71.250 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €93.000 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €57 per uur (LC.12)

Zzp vs. Loondienst via uitzend of detachering

We gaan uit van €60,- per uur (omgerekend lerarensalaris LC.11, korte klus) voor een zzp’er. Detachering gebeurt vaak voor een langere periode. Uitzendbureaus en detacheerders vragen voor het inhuren van een docent vaak 2,1 tot 2,6 keer extra (ten opzichte van het jaarloon zonder vakantietoeslagen). Hieronder lees je tot welke extra kosten dit leidt.

Samenvattend

  • Loondienst € 54,54
  • Zzp (zonder tussenpartij) € 60,00
  • Uitzendbureau (€60 voor de zzp'er) € 88,71
  • Detachering (€60 voor de zzp'er) € 109,83

Flexibele periodes
De zzp’er die tijdelijk komt ondersteunen, levert de school ook op andere manieren financieel voordeel op. De school betaalt namelijk alleen voor de ingehuurde inzet en zit verder nergens aan vast. De school profiteert optimaal van de kwaliteiten van de ingehuurde zzp’er, op momenten dat het écht nodig is. Geen kosten dus voor minder productieve uren, om maar te zwijgen over wat uitval kost…

Schijnzelfstandigheid
De overheid wil schijnzelfstandigheid voorkomen zodat werkgevers geen ‘misbruik’ kunnen maken van ingehuurde krachten die eigenlijk in loondienst zouden moeten gezien de duur van de opdracht. Werkgevers hoeven voor een zzp’er bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen.

Flex-onderwijs adviseert rekening te houden met deze wettelijke regeling en schijnzelfstandigheid te voorkomen door onder andere in één kalenderjaar voor meerdere klanten te werken en  gebruik te maken van de modelovereenkomst die Flexonderwijs heeft opgesteld. Het is ook raadzaam om vanuit je zzp-schap meer dan alleen lesgevende taken aan te bieden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Snelle links

Recente berichten