Het omgerekende lerarensalaris

Op 22 april 2022 heeft het onderwijs een historisch akkoord gesloten betreft een structurele investering van 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs voor. Een belangrijk deel van deze investering wordt gebruikt om de loonkloof tussen PO en VO te dichten. Aangezien veel zzp’ers hun huidige uurtarief hebben gespiegeld aan de lerarensalarissen van hun loondienstcollega’s, hebben ook zij de vraag: klopt mijn uurtarief nog?

Wij zoomen even in op het omgerekende uurtarief waarbij de bindingstoelage niet is meegenomen. Bindingstoelage staat immers haaks op het werken als zelfstandige.

Het blijft appels met peren vergelijken

Zoals eerder (in de berekening van 2020) aangegeven; Het loonstrookje vergelijken met een factuur is appels met peren vergelijken. De zzp’er is naast werknemer ook werkgever dus de werkgeverskosten, die niet op het loonstrookje staan, moeten wel door de zzp’er betaald worden. Daarom vergelijken we liever de kostprijs van loondienst en zzp.

 

Uurtarieven verschillen per opdracht

We snappen dat zzp’ers baat hebt bij een houvast, maar als zzp’er vraag je wat je waard bent.. dat kan verschillen per opdracht en staat los van wat een loondienst-cao doet. Daarom ben je juist zzp’er.

 

L11 trede 15

Omdat het grootste deel van de aanmeldingen zzp’ers zijn met minimaal 16 jaar onderwijservaring en in bezit van allerlei extra papieren, namen we L11 trede 15. Dit was een maandelijks €50,30 per uur. Via de salarischeck van de AOb komt dit op LC.11 met een uurtarief van €54,54. 

 

 

Zzp vs. Loondienst

Omgerekende uurtarieven LB.1 = €37,52 per uur LB.10= €43,12 per uur LB.15 = €47,84 per uur LC.10 = €47,24 per uur LC.15 = €54,54 per uur Door collectiviteitskortingen zijn de werkgeverslasten voor een school lager dan voor een zzp’er. Daarbij verzekert een zzp’er zichzelf tegen uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De zzp’er maakt ook kosten voor bijvoorbeeld acquisitie (marketing, drukwerk, werkbezoeken), administratie en abonnementen. Hierdoor kun je als zzp’er 10% extra als kosten (dus niet als winst) in rekening brengen.

Uurtarief verhogen

Zou je je uurtarief willen verhogen aangaande de cao-verbeteringen in het onderwijs, dan kun je het verhogen met ongeveer €5 per uur tot een uurtarief tussen de €60 en €70 (voor een ervaren onderwijs-zzper). Ben je startend dan zouden we adviseren niet onder de 50 euro te gaan, maar ook niet veel hoger. Voor een starter met 1 jaar ervaring is het uurtarief passend bij LB.1 €37,52 euro per uur.

Geen vast uurtarief, maar een marge

Er wordt over een marge (€60 / €70) in uurtarief gesproken; Een korte klus kan voor de zzp’er ten koste gaan van een langere klus. Het is daarom gebruikelijk voor kortere klussen een hoger uurtarief te hanteren. Flexonderwijs is van mening dat de extra kosten die een korte klus met zich meebrengen, gedekt worden met een uurtarief van €60,-. Onzekerheid en flexibiliteit kosten nu eenmaal geld. 

Voordeel, ook voor de opdrachtgever

Daarbij komt dat de tijdelijke inzet van de zzp’er ook in het voordeel is van de werkgever. De werkgever zet de leerkracht in op momenten dat hij deze extra inzet goed kan gebruiken. Op momenten dat minder inzet nodig is, staat de leerkracht niet op de loonlijst. Dat is kostenefficiënt. Een zzp’er van 60 per uur is even duur als een leerkracht LC.11 Een zzp’er is per uur 46% goedkoper dan een uitzendbureau Een zzp’er is per uur 80% goedkoper dan een detachering * bij detachering en uitzendbureau is het nog eens PLUS een abonnement, overnameboetes en contactverboden.

Noot: Ben je in loondienst, zit je in salarisschaal LC.11 en heb je een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld € 4800,-? Met een snelle rekensom – twaalf keer dit bedrag plus wat extra’s – kom je op een jaarsalaris van €67.200,- Dat is minder dan het bovengenoemde jaarsalaris van €90.000,-. Krijg je dan te weinig uitbetaald?

Nee, bij de €67.200,- zijn de werkgeverslasten niet meegerekend. In loondienst betaalt de werkgever deze kosten. Een zzp’er draagt deze kosten zelf. Hierdoor vergelijken we de kostprijs. Enkel vergelijken tussen factuur en loonstrook geeft een onjuiste vergelijking.×Negeer deze waarschuwing.

 

Hoe is er dan gerekend?

A) Ik ben werkzaam in PO, werk fulltime als docent LA met 1 jr ervaring. Bruto per maand: €2815. 2815*14 = €39.350 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €51.250 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €31 per uur (LB.1)

B) Ik ben werkzaam in PO, werk fulltime als leraar LB met 16 jr ervaring. Bruto per maand: €4800. 4800*14 = €67.200 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €90.000 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €55 per uur (LC.11)

C) Ik ben werkzaam in VO, werk fulltime als docent LB met 16 jr ervaring. Bruto per maand: €5089. 5089*14 = €71.250 per jaar. Dit bedrag *1,3 (30% wergeverslasten) is €93.000 bruto kosten voor opdrachtgever. Dit bedrag delen door 1650 schooluren is ongeveer €57 per uur (LC.12)

 

 

Zzp vs. Loondienst via uitzend of detachering

We gaan uit van €60,- per uur (omgerekend lerarensalaris LC.11, korte klus) voor een zzp’er. Detachering gebeurt vaak voor een langere periode. Uitzendbureaus en detacheerders vragen voor het inhuren van een docent vaak 2,1 tot 2,6 keer extra (ten opzichte van het jaarloon zonder vakantietoeslagen). Hieronder lees je tot welke extra kosten dit leidt.

Uitzendbureau [Factor 2,1]

€4800,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,1 (opslagfactor) = €120.960,-.
€120.960,- / 1650 uur = € 73,31 per uur excl BTW

 

Detacheerder [Factor 2,6]

€4800,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,6 (opslagfactor) = €149.760,-.
€149.760,- / 1650 uur = € 90,76 per uur excl BTW

 

Samenvattend

Loondienst.                                                          € 54,54
Zzp (zonder tussenpartij)                                   € 60,00
Uitzendbureau (€60 voor de zzp’er)                 € 88,71
Detachering (€60 voor de zzp’er).                     € 109,83

 

Flexibele periodes

De zzp’er die tijdelijk komt ondersteunen, levert de school ook op andere manieren financieel voordeel op. De school betaalt namelijk alleen voor de ingehuurde inzet en zit verder nergens aan vast. De school profiteert optimaal van de kwaliteiten van de ingehuurde zzp’er, op momenten dat het écht nodig is. Geen kosten dus voor minder productieve uren, om maar te zwijgen over wat uitval kost.

 

Schijnzelfstandigheid

De overheid wil schijnzelfstandigheid voorkomen zodat werkgevers geen ‘misbruik’ kunnen maken van ingehuurde krachten die eigenlijk in loondienst zouden moeten gezien de duur van de opdracht. Werkgevers hoeven voor een zzp’er bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen. Flex-onderwijs adviseert rekening te houden met deze wettelijke regeling en schijnzelfstandigheid te voorkomen door onder andere in één kalenderjaar voor meerdere klanten te werken en  gebruik te maken van de modelovereenkomst die Flexonderwijs heeft opgesteld. Het is ook raadzaam om vanuit je zzp-schap meer dan alleen lesgevende taken aan te bieden.

 

Deze berekening heeft betrekking tot de cao afspraken van voor de salarisstijging januari 2020. “De PO-Raad en de onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben afgesproken dat alle medewerkers per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor”. Uurtarief kan dus eventueel nog om hoog worden bijgesteld.


Disclaimer
Om de eventuele schijn van prijsafspraken (kartelvorming) voor te zijn, is het belangrijk te melden dat de zzp’er vrij is om zelf een uurtarief te bepalen. Deze pagina geeft een idee wat een omgerekend lerarensalaris is voor een zzp’er en hoe dit tot stand is gekomen.