ZelfstandigeOnderwijs
FAQ       Contact

Overeenkomst geen werkgeversgezag

Of het nu vrijwilligerswerk of ander werk betreft, een overeenkomst is niet vrijblijvend en vanuit beide partijen wenselijk 

Flex biedt een tweepartijenovereenkomst waarbij geen sprake is van overnameboetes en contactverboden. Wel zo netjes.

Een goede overeenkomst voorkomt schijnzelfstandigheid

Zoals je vast hebt gelezen is een juiste modelovereenkomst geen werkgeversgezag essentieel om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Deze overeenkomst is bij de Belastingdienst te downloaden en volgens genoemde regels aan te passen. 

Letop: De Belastingdienst vernieuwt de overeenkomst om de 5 jaar. Via Flex updaten we de overeenkomst maandelijks naar aanleiding van actuele rechtszaken. Alles om het risico maximaal te beperken.

Overeenkomst via Flexonderwijs

Tot maart 2021 leverde Flexonderwijs aan alle aangesloten zzp’ers een versie van deze overeenkomst. Helaas gebeurde het te vaak dat deze onjuist werd aangepast en/of een verouderde versie werd gebruikt. Ook merkten we dat er schoolbesturen zijn die (onbewust) onjuiste overeenkomsten gebruiken waardoor schijnzelfstandigheid eerder bevestigd dan voorkomen werd.

Vanaf maart 2021 biedt Flexonderwijs de school en de zzp’er de mogelijkheid om altijd over de meest actuele versie te beschikken. Om tegelijkertijd extra werk te voorkomen zijn enkel de overeengekomen voorwaarden toe te voegen.

Als enige platform in Nederland bieden we deze overeenkomst aan zonder handtekening van Flexonderwijs. Flexonderwijs is dus géén partij bij deze overeenkomst. Geen afhankelijkheid dus.

Gekoppeld aan de overeenkomst zit gebruik van de administratietool waarbij we tegen het laagste tarief van Nederland (en nog steeds zonder afhankelijkheid) de urenregistratie en facturatie automatiseren. Omdat de overeenkomst tussen school en zzp’er is, blijft de btw-vrijstelling behouden en betaalt het onderwijs alsnog geen cent te veel. Er zijn al verschillende scholen die de administratietool adopteren voor alle externe inzet. Voor meer informatie lees FlexEigenBeheer

Hoe zit het dan met de VAR?

Voor het bestaan van de Modelovereenkomst geen werkgeversgezag was er de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie. Dus niet het vierkantje met je vingers na een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd).

De VAR was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden. Sinds 1 mei 2016 is VAR vervangen door de modelovereenkomst. De modelovereenkomst voorkomt schijnzelfstandigheid.

De toekomst van de modelovereenkomst?

Naar alle waarschijnlijkheid zal de wet DBA icm de modelovereenkomst geen werkgeversgezag worden vervangen door de Opdrachtgeversverklaring. Echter zijn deze ideeën recentelijk weer in de ijskast gegaan.