flexonderwijs_logo

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Zoals je vast hebt gelezen is een juiste modelovereenkomst geen werkgeversgezag essentieel om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Deze overeenkomst is bij de Belastingdienst te downloaden en volgens genoemde regels aan te passen. 

Tot maart 2021 leverde Flexonderwijs aan alle aangesloten zzp’ers een versie van deze overeenkomst. Helaas gebeurde het te vaak dat deze onjuist werd aangepast en/of een verouderde versie werd gebruikt. Ook merkten we dat er schoolbesturen zijn die onjuiste overeenkomsten gebruiken waardoor schijnzelfstandigheid eerder bevestigd dan voorkomen werd.

Vanaf maart 2021 biedt Flexonderwijs de school en de zzp’er de mogelijkheid om altijd over de meest actuele versie te beschikken. Deze flexovereenkomst wordt aangevuld met de voorwaarden van de zzp’er en digitaal door de school (voor aanvang van de opdracht) aan de zzp’er voorgesteld. Bij akkoord hebben beide partijen een ondertekende overeenkomst waarmee kwaadwillendheid afgedekt is.

Als enige platform in Nederland bieden we deze overeenkomst aan zonder handtekening vanuit Flexonderwijs. Flexonderwijs is dus géén partij bij deze overeenkomst. Geen afhankelijkheid dus.

Gekoppeld aan de overeenkomst zit gebruik van de administratietool waarbij we tegen het laagste tarief van Nederland (en nog steeds zonder afhankelijkheid) de urenregistratie en facturatie automatiseren. Omdat de overeenkomst tussen school en zzp’er is, blijft de btw-vrijstelling behouden en betaalt het onderwijs alsnog geen cent te veel. Er zijn al verschillende scholen die de administratietool adopteren voor alle externe inzet. Voor meer informatie lees FlexEigenBeheer

Hoe zit het dan met de VAR?

Voor het bestaan van de Modelovereenkomst geen werkgeversgezag was er de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie. Dus niet het vierkantje met je vingers na een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd).

De VAR was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden. Sinds 1 mei 2016 is VAR vervangen door de modelovereenkomst. De modelovereenkomst voorkomt schijnzelfstandigheid.

De toekomst van de modelovereenkomst?

Naar alle waarschijnlijkheid zal de wet DBA icm de modelovereenkomst geen werkgeversgezag worden vervangen door de Opdrachtgeversverklaring. Echter zijn deze ideeën recentelijk weer in de ijskast gegaan.