Géén zzp’ers, wél Flexleerkrachten. Of is dat hetzelfde?

9 februari 2019
Leestijd: 4 min

Flexkrachten als toegevoegde waarde binnen het team. De zzp-leerkracht is actueel nieuws. We kunnen onze koppen in het zand steken en denken dat het wel over zal waaien, maar in andere sectoren is het al een feit…. Helaas veelal negatief, in de bouw, de horeca of de zorg. Vaak betreft het dan verkapte loondienst.

Dus zzp’ers inzetten, maar dan positief?

Ja, en in het onderwijs kan dit. Nu nog wel. Volgens mij is het in díe sectoren fout gegaan, waar de zzp’er het werk van de loondienst collega overneemt, tegen eigen voorwaarden en salariseisen. De kunst is dit voor te zijn, zonder de meerwaarde van de zzp’er te negeren. Laten we de zzp’er ‘naast’ de leerkracht zetten. Huh!?Hoezo? Daar hebben we dan toch niks aan?

De meeste flexleerkrachten stappen niet in om werk af te pakken van mensen in loondienst, maar willen juist helpen om te zorgen dat vaste docenten niet uitvallen. Inval vóór uitval.

 

Visie

We weten het allemaal; de natuurlijke behoeften van elk kind om zichzelf te ontwikkelen; competentie, autonomie en relatie. En juist die laatste is de reden waarom Flexleerkrachten zo’n positieve bijdrage vormen binnen het onderwijssysteem.De Flexleerkracht neemt niet het werk van de leerkracht over, maar helpt deze vanuit zijn/haar expertise. Zo blijft de leerkracht met plezier voor het onderwijs kiezen. Dàt is de relatie die zijn kinderen dus behouden.

Het is anders als de zzp’er voor langere tijd gaat werken en de leerkracht volledig overneemt. Dan gaat deze vlieger niet op.

“Een Flexleerkracht inzetten, zorgt ervoor dat mijn kind zijn eigen juf/meester behoudt, in plaats van de rest van het jaar steeds (g)een andere leerkracht”

 

Kosten

Laat de zzp’ers zichzelf bemiddelen via een openbaar platform, zonder de tussenkomst van (commerciële) partijen, dan hoeven er ook geen extra kosten te worden doorberekend aan het onderwijs. Zodoende kunnen zzp’ers worden ingezet vanuit competentie/autonomie, zonder de meerkosten waarvan ze vaak beticht worden.. Een Flexleerkracht kost tussen de 55-65 euro per uur, een invalkracht (loondienst of zzp) via een tussenpartij kost al gauw 60 á 90 euro per uur. Deze 55/65-norm lijkt veel maar komt overeen met een omgerekend lerarensalaris indien je de zzp’er een heel jaar in zou huren. In de praktijk blijkt de gemiddelde inzet 3 maanden. Via het gezamenlijke platform flexleerkracht.nl sluiten we de golddiggers buiten. Nu kan het nog.

 

Voordelen van Flexleerkrachten

  • Behoud van leerkrachten door gerichte werkdrukvermindering op flexibele basis.
  • Leerlingen behouden de veilige en leerrijke omgeving daar de vaste leerkracht in beeld blijft..
  • De ‘ondernemende leerkracht’ keert het onderwijs niét de rug toe maar blijft betrokken.
  • Zonder tussenpartij zijn Flexleerkrachten niet duur: een omgerekend lerarensalaris. Een schijntje als je doorberekent hoeveel uitval ze zouden kunnen voorkomen. Niet enkel in financiële waarde, maar dus ook de immateriële waarde voor het onderwijs.

 

Cijfers

Het platform flexonderwijs.nl bestaat sinds 2018. Het eerste jaar waren er 125 aangesloten zelfstandigen die gezamenlijk zorgden voor 14.500 invaldagen (115 per zzp’er). Dit bespaarde 4,1 miljoen euro aan btw en bemiddelingskosten. In het tweede jaar betrof het meer dan 300 zelfstandigen. Een geschatte besparing van maar liefst 6,7 miljoen euro. 300+ enthousiastelingen die middels hun inzet het onderwijs hebben verrijkt. Geld dat in het onderwijs is gebleven.

Deze constructie behoudt de leerkracht voor het onderwijs en bespaart kosten (aan btw en bemiddelingskosten). Inmiddels miljoenen euro per schooljaar

 

Alles behalve een schijnoplossing

“Dit is een tijdelijke oplossing die ten koste gaat van goed onderwijs en de relatie met de leerling.” Het tegenovergestelde is waar. Als de zzp’er correct wordt ingezet, is hij/zij het verlengstuk van de leraar. Vanuit competentie en autonomie zorgt hij/zij dat de leerkracht behouden blijft en daarmee de relatie met de leerling gewaarborgd blijft. Je kunt de flexleerkracht in zetten om de les over te nemen zodat de leraar tijd heeft voor individuele begeleiding, administratie, verlengde instructie, observaties, themalessen, etc. Of je zet een flexleerkracht juist in voor een van deze subtaken, zodat de leraar voor de klas kan blijven. Dit kan overigens ook teambreed. Er zijn scholen waar ik maandelijks een dagje in elke klas een uurtje overneem, zodat er ruimte is voor ‘kijkje bij je collega’.

 

Een flexibele organisatie kan meebewegen

Door bevoegde externe handen in te zetten vanuit competentie en autonomie is er ruimte om het onderwijs anders in te richten. Vanuit een behoefte. Tijdelijk en ook structureel, bij wijze van vliegende keep. Wegkijken/De ogen sluiten is geen optie. Star vasthouden (blijven ontkennen?) ook niet. Veel leerkrachten zijn óók gestopt uit onvrede met de organisatie, bleek uit enquêtes die we afnamen onder ruim vierhonderd leerkrachten die het onderwijs hebben verlaten. Zzp’ers zijn een blijvend fenomeen. Laten we dan zorgen dat ze positief bijdragen. Velen willen precies dat..

Gerelateerde artikelen

Waarom ik liever zonder tussenbureau werk

Artikel bekijken

Als zzp in het onderwijs? Dit zijn de regels

Artikel bekijken

Welke gegevens mag het schoolbestuur opvragen?

Artikel bekijken

Interessante informatie

Vorige
Volgende