ZelfstandigeOnderwijs
FAQ       Contact

Wet Werk en Zekerheid

De WWZ is niet van toepassing bij inzet zzp. Maar wat is de WWZ?
De Wet werk en zekerheid is er om aan de kant van de werkgever het ontslagrecht eenvoudiger/efficiënter te maken en aan de kant van de werknemer de rechtspositie te versterken. Een paar punten uit deze wet (die niet van toepassing is bij inzet zzp’ers maar betrekking heeft op bijvoorbeeld nul-uren contracten)

Proeftijd
Sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter. een proeftijd te hanteren. Door de nieuwe regels wordt het bij kortdurende contracten nog belangrijker om voldoende aandacht te besteden aan de werving en selectie van nieuwe werknemers. Bij het aannemen van de verkeerde persoon zit je immers zes maanden aan een werknemer vast.

Ketenbepaling
Werknemers kregen voorheen na een periode van drie jaar recht op een vast dienstverband. Dit wordt ook wel aangeduid als de ketenbepaling. Als je dit in de nieuwe situatie wilt voorkomen, moet je ten minste zes maanden inlassen tussen iedere reeks van tijdelijke contracten.

Bron: Rijksoverheid.nl en Ondernemen Met Personeel

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WwZ)

De wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vanaf 2020 de vervolgwet op de WWZ. Ook deze wet spreekt van ‘flexwerken’ en ‘Flexwerkers’. De termen Flexwerker en Flex-onderwijs lijken weliswaar op elkaar, maar zijn qua invulling verre van hetzelfde. Ook de WAB kijkt naar personen die liever in loondienst zouden willen, maar van de werkgever om redenen van kosten en risico slechts een nul-urencontract krijgen.

Omdat de school geen overeenkomst aan gaat met een persoon maar met een bedrijf (zzp’er/freelance/zelfstandige) gaat de wet WAB niet op.