flexonderwijs_logo

Zzp in het onderwijs, mag dat wel?

Ja, ook in het onderwijs mogen zzp'ers ingezet worden.
Er zijn uiteraard wel wat regels en wetten om rekening mee te houden.
We benoemen ze hieronder.

Mail Metrics Receive

Brolly off his nut A bit of how’s your father chancer in my flat chinwag bog skive.

Mail Metrics Archive

Brolly off his nut A bit of how’s your father chancer in my flat chinwag bog skive.

Mail Metrics Insights

Brolly off his nut A bit of how’s your father chancer in my flat chinwag bog skive.

Mail Metrics Send

Brolly off his nut A bit of how’s your father chancer in my flat chinwag bog skive.

De wetgeving voor onderwijs en zzp

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ‘Flexwet’ (2015) is het gebruikmaken van tijdelijke dienstverbanden niet zonder regels.

Primair onderwijs: Na 6 achtereenvolgende keren invallen binnen 3 jaar een vast contract
Voortgezet onderwijs: Na 3 achtereenvolgende keren invallen binnen 1 jaar een vast contract

Na verschillende invalbeurten is de organisatie verplicht de ‘invaller’ een vast contract aan te bieden. Voor scholen is dit vaak lastig. Schoolbesturen willen of kunnen om financiële redenen invallers vaak geen contract aanbieden. Daarnaast is een goede flexibele schil juist de meerwaarde! Soms wijken organisaties daarom uit naar detacheerders, bemiddelaars en uitzendbureaus. Helaas kost dit het onderwijs vaak het dubbele en is het daarom een keuze met afhankelijkheid.

De zzp'er zonder tussenpartij is de oplossing!

Er zijn duizenden (bevoegde) onderwijsprofessionals die bewust kiezen voor flexibiliteit. Zij zijn bereid zekerheid in te leveren om zo de meerwaarde te zijn die het onderwijs zoekt zonder afhankelijk te zijn van bureaus. Via de constructie van Flexonderwijs blijven de zzp’ers zelfstandig en besparen we miljoenen onderwijseuros omdat er simpelweg geen bedrijf tussen zit. ###meeroverdebesparing

Wat is de wetgeving rond inzet zzp'ers?

Omdat de school niet te maken heeft met een persoon, maar met een bedrijf, is zowel de ####WetWerkenZekerheid als de wet ####WAB niet van toepassing. Onbeperkte inzet is mogelijk vanuit de autonomie van de zelfstandige. Zzp’en in het onderwijs kent wetten zoals de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is in 2016 in het leven geroepen om te voorkomen dat de zzp’er als een #schijnzelfstandige wordt ingezet. Deze wet bepaalt onder andere dat er geen gezagsverhouding is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook staat beschreven dat er bij ziekte niet uitbetaald wordt.

VRAGEN

Ja, dat mag (##bericht Slob 2020). Uiteraard raden wij wel aan dit niet zonder ###Modelovereenkomst geen werkgeversgezag te werken. De overeenkomst van opdracht vanuit flex bevat de opdrachtomschrijving en bevestiging van geen werkgeversgezag. “Ja maar je moet toch een rooster volgen?” Dat is maar de vraag. Als je een zzp’er goed inzet vertel je het gewenste rooster maar laat je hem/haar vrij in de keuze deze te volgen. En die meerdere opdrachtgevers per jaar dan? Ja, de zzp’er dient wel gezien te worden als een ondernemer met dus onzekerheid van werk en verschillende opdrachtgevers. Een jaar lang 1 opdrachtgever met maandelijks dezelfde inkomsten is een (terecht) grijpgebied voor de belastingdienst. Wat gebeurt er als ik mij niet aan de wet houd? Indien er geen sprake is van kwaadwillendheid krijg zowel jij als het schoolbestuur een waarschuwing met de opdroep direct aanpassingen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan is het schoolbestuur verplicht de werkgeverslasten af te dragen voor de inzet van de zelfstandige.

OVERIGE BLOKJES

Uurtarief en prijsafspraken
Zzp’ers bepalen zelf hun tarief. Flex-onderwijs geeft daarom geen ‘uurtarief’. Wel geven we uitleg over wat een ‘omgerekend lerarensalaris’ is. Het is aan de school en de zzp’er om samen – vanuit de opdracht – een passend uurtarief overeen te komen.

VOG en diploma’s
In het onderwijs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Zzp’ers via Flex-onderwijs moeten in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan zes maanden. De school is verplicht deze op te vragen net als het laten ondertekenen van een eigen verwerkersovereenkomst (AVG).

Diploma’s die geüpload zijn op de profielen worden gecontroleerd en voorzien van een groen vinkje als deze overeenkomen. Scholen kunnen deze diploma’s inzien na toestemming van de zzp’er.

Flexleerkracht®
Sinds mei 2019 is de term Flexleerkracht als merk geregistreerd. Waarom? Achter deze term zit een visie: ‘Flexibele inzet vanuit expertise en zonder kosten aan een tussenpartij waardoor niet kosten maar kwaliteit leidend is’. Om te voorkomen dat commerciële partijen de term vanuit het oogpunt van marketing gaan gebruiken, is de term Flexleerkracht geregistreerd eigendom van Flex-onderwijs. Het is echter niet weg te nemen dat men via Google hier wel mee adverteert. Let hiervoor op.

Ben je als zzp’er aangemeld bij Flex-onderwijs? Dan mag je deze term uiteraard hanteren. Je kunt hier beeldmateriaal vinden voor op jouw site of flyer.