flexonderwijs_logo

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Sinds 1 mei 2016 is de wet DBA van kracht. Deze wet moet duidelijkheid geven over of er sprake is van een dienstverband of van een overeenkomst van opdracht. Door onbekendheid met de wet (zzp’ers bestaan al lang, maar in het onderwijs is dit vrij nieuw) en de verschillende updates* is er helaas toch nog veel onduidelijk voor scholen, besturen en sommige zzp’ers.

* Update juni ’19: De belastingdienst geeft aan tot 2021 deze wet, behalve bij kwaadwillenden, niet te handhaven omdat er een vervangende wet in de maak is.
* Update okt ’19: De Belastingdienst gaat per 1 januari 2020 starten met handhaven op schijnzelfstandigheid. Per oktober worden er mogelijk al controles uitgevoerd. Je wordt volgens de Belastingdienst pas beboet na dat een waarschuwing is gegeven en de werkzaamheden doorgezet worden.

Wie beoordeelt of men voldoet aan de wet?

De belastingdienst is de enige beoordelende instantie over de uitvoering van deze wet. Volgens de belastingdienst is er sprake van een dienstverband (en dus schijnzelfstandigheid) indien de zzp’er loon ontvangt, er persoonlijke arbeid wordt verwacht én er sprake is van gezagsverhouding.  Indien minimaal één van deze drie criteria met “nee” beantwoord wordt, is er géén sprake van schijnzelfstandigheid

Loon

JA

Voor de belastingdienst valt een factuur onder "loon". De enige manier om hier nee op te kunnen antwoorden is de opdracht als vrijwilliger uit te voeren.

Persoonlijke arbeid

JA/NEE

In de overeenkomst kan gekozen worden dat de zelfstandige zelf bepaalt wie de arbeid verricht. Mocht de school hier niets voor voelen, kan hier voor ja gekozen worden.

Werkgeversgezag

NEE

De zzp'er mag zelf bepalen wat hij wanneer hoe doet. Het rooster is dus niet leidend. Overigens is het goed denkbaar dat de zzp’er het rooster alsnog uitvoert, maar dit is dan zijn/haar keuze.

Is de zzp'er een ondernemer?

Hierboven wordt gekeken naar de opdracht. Voor de Belastingdienst is het ook belangrijk dat de zelfstandige zich gedraagt als ondernemer. Criteria hiervoor: Is er sprake van verschillende opdrachtgevers per kalenderjaar? Wordt er niet iedere maand hetzelfde verdiend? Maak je jezelf zichtbaar/kenbaar (acquisitie)? Heb je minder kosten dan inkomsten?

Om deze reden raden wij vanuit Flex aan om overeenkomsten van schoolvakantie tot schoolvakantie te laten duren. Hiermee bevestig je de onzekerheid op werk en kun je er zeker van zijn dat je niet iedere maand hetzelfde verdient. De acquisitie wordt voor je gedaan middels een profielpagina op een van onze openbare platforms. Dankzij de vele aanvragen en de goede naam van Flex binnen het onderwijs hoef je zelden lang te wachten op een nieuwe opdrachtgever.

Doe de ondernemers-check! Let op dat je de vraag “stuurt zelf de factuur naar de opdrachtgever” beantwoordt met “ja”. De administratietool valt binnen een toegestane uitzonderingspositie omdat de overeenkomst wel tussen school en zzp is.)