flexonderwijs_logo

298+ schoolbesturen maken gebruik van Flexonderwijs

ALLE scholen in Nederland 49%

Ruim 4000 van de 6700 PO-scholen en 1400 VO-scholen

+76 eenpitters

Logo’s worden, waar mogelijk, zonder letters getoond om te voorkomen dat besturen ongevraagd benaderd worden door bemiddelaars

Scholen kunnen zonder een account zzp'ers benaderen. Deze 700+ scholen kozen toch voor een gratis schoolaccount