flexonderwijs_logo

FlexMissie

"Niet het lerarentekort opvullen maar verminderen. Het liefst voorkomen we het!"

Eind 2017 is een leraar basisonderwijs gestart met Flexonderwijs. Hij merkte dat het huidige tekort niet het tekort aan bevoegden is, maar het tekort aan bevoegden die op de huidige manier in het onderwijs willen werken. Uit onderzoek op stillereserve.nl blijkt dat 47% van de 90.000 (2019) met hun onderwijsbevoegdheid als zelfstandige buiten het onderwijs werkt. 

Doel
Met de platforms van Flexonderwijs is het voor de stillereserve mogelijk om hun meerwaarde zonder tussenkomst en afhankelijkheid van bureaus aan te beiden aan het onderwijs. Onderwijsinstanties kunnen gratis direct contact maken met de zzp’er die past bij de huylpvraag vanuit het kernteam. Zo zijn de onderwijs-zzp’ers een verlengstuk van loondienst en behouden we het werkplezier voor de loondienstcollega’s.

Zonder risico’s

Bijvangst

te keren in het onderwijs. Vanuit de meerwaarde die zij zelf het beste kennen. Het onderwijs is via flexonderwijs onafhankelijk

Door personeel (die zelf kan/mag bepalen hoe ze van meerwaarde zijn) en de schoolbesturen met lef aan elkaar voor te stellen snijdt het mes aan twee kanten zonder risico’s voor de opdrachtgever.

Bijvangst

Als van 90.000 stille reserve 47% als zelfstandige buiten het onderwijs werkt

Voorwaarde van de missie werd naar vooren

Dus een bemiddelaar?

Nee, juist niet. Goed personeel hoeft niet in bezit te zijn van een bureau. Sterker nog

We hebben simpelweg meer uitstroom dan instroom

De oplossing
Door de uitstroom de mogelijkheid te geven 

De uitvoering