ZelfstandigeOnderwijs

Lerarentekort: zijn onderwijs-zzp’ers de oplossing?

“Het aantal zelfstandig werkende leraren is op zowel basis- als middelbare scholen in 5 jaar bijna verdubbeld. Dit lijkt een goede oplossing voor het lerarentekort waar het onderwijs al jaren mee kampt. Scholen en bonden zijn echter minder blij met deze ontwikkeling. Door de hoge kosten en lagere betrokkenheid van zzp’ers komt de kwaliteit van het onderwijs volgens hen in gevaar.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen de komende 2 jaar ruim 5 miljard euro van de overheid. Het geld komt uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en is bedoeld om de achterstanden weg te werken die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Veel scholen willen het bedrag graag gebruiken om meer vaste leerkrachten aan te nemen, maar die zijn niet te vinden. Daarom huren scholen zzp’ers in.” Verder lezen..

KVK, 22 juli 2021


Onderwijszelfstandigen Casey (29) en Marjanne (26) hebben onafhankelijk van Flexonderwijs beide het platform Flexleerkracht.nl genoemd. Wij waarderen deze support!

In het artikel wordt ook aandacht besteedt aan de zorg van de AOb en de AVS die vooral betrekking heeft op de hoge kosten, minder zekerheid en kwaliteitverlies. Deze zorgen worden benoemd in combinatie met de bureaus die er tussen zitten. De meerwaarde (zie voordelen zzp’ers in het onderwijs) van het benaderen en inzetten van zzp’ers zonder bureaus hadden we vanuit Flexonderwijs graag toegevoegd. Naast het behoud van loondienstpersoneel en onderwijskwaliteit zorgt directe benadering, al dan niet via de platforms van flex, voor een enorme kostenbesparing.