Gebruikersovereenkomst onderwijsprofessional / zzp

Moeilijke woorden en wettelijke documenten zijn lastig los van elkaar te zien. Ze zijn nu eenmaal nodig om verschillen in interpretatie te voorkomen. Om even een snelle blik te kunnen werpen, hebben wij de gebruikersvoorwaarden voor je samengevat. Onder de samenvatting staat de knop naar het wettelijke document waarmee je akkoord zou gaat bij het aanmaken van een account.

Gebruik platforms

Voor een profielpagina heb je een account nodig. Dit account wordt actief na voldoen van de jaarlijkse kosten (49,95 excl btw). Je mag dit account niet voor of door anderen laten gebruiken. Scholen kunnen gebruik maken van de FlexAanvraag (inclusief administratietool). Gebruik hiervan is gratis.

Indien je benaderd bent via de FlexAanvraag zitten hier voor de school verplichtingen aan vast. Het wordt op prijs gesteld hier rekening mee te houden.

Vrijwaringen & inspanningsverplichting

De zzp’er is zelf verantwoordelijk voor de eigen inzet en gemaakte afspraken die daarbij horen.

KlantContactCentrum

Bij klachten kun je terecht op onze contactpagina of middels een mail. Flex-onderwijs zal deze binnen 2 weken beantwoorden.

Verantwoordelijkheid & Privacy

Flexonderwijs kan alle ingevulde gegevens bekijken en tonen aan scholen met een schoolaccount. Bezoekers zonder schoolaccount kunnen een selectie (naam, plaats, bedrijfsnaam, diploma-namen en beschikbaarheid zien). Voor meer info, lees onze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij gebruiken een server die voldoet aan de eisen van Europese Economische Ruimte (EER). Hiermee zijn u privacy-gegevens veilig opgeslagen volgens de actuele richtlijnen.

Als je het vermoeden hebt van misbruik, verlies of ontvreemding van je account ben je verplicht dit per mail te melden aan Flex-onderwijs.

Onderhoud

Flexonderwijs zal altijd platforms kunnen voorzien van updates of (tijdelijk) kunnen sluiten.

Einde gebruik account

Het account stopt automatisch na 12 maanden. Uiteraard kun je het account eenvoudig verlengen. Flexonderwijs doet niet aan een stilzwijgende verlenging. Je kunt tussentijds ook je account onzichtbaar maken en zelfs verwijderen. Gegevens worden, vanuit de wensen van de belastingdienst, 7 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Flexonderwijs is niet aansprakelijk voor gevolgen van afspraken tussen school en zzp’er.

Klachten

Klachten dienen binnen 2 weken na het voorval gemeld te zijn via een mail naar Flexonderwijs.

Intellectueel eigendom

Flexonderwijs als ook de platforms onder flexonderwijs (techniek, tekst en termen) zijn eigendom van FlexPlus en mag niet zonder toestemming gebruikt worden.

Zzp’ers mogen, zolang ze aangesloten zijn bij Flex-onderwijs, deze termen wel gebruiken zonder specifieke toestemming. Dit ivm Google-Cloning.

Wijziging Gebruikersvoorwaarden

Flexonderwijs mag ten alle tijden de gebruikersvoorwaarden aanpassen.

Toepasselijk recht & Geschilbeslechting

Op deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.