Gebruikersovereenkomst school/bestuur

Recht en taal zijn met elkaar verstrengeld. Ingewikkelde zinnen in een gebruikersvoorwaarde is helaas niet te voorkomen. Het lezen overslaan is een optie, maar wij lichten graag goed voor. Mede omdat we niets te verstoppen hebben. Daarom bieden wij eerst een korte samenvatting en daaronder de knop om de gehele overeenkomst te lezen. Je gaat akkoord met de wettelijke tekst achter de knop.

Gebruik platforms

Een account wordt enkel toegewezen aan scholen op basis van een juiste BRIN.

Het e-mailadres moet behoren tot een e-mailaccount dat onder de controle van de school staat en is niet overdraagbaar.


Er zijn twee manieren om dit schoolaccount te gebruiken:

A) Gratis beschikken over contactgegevens van de zzp’er.

B) Betaald gebruikmaken van de FlexAanvraag naar zzp’ers (inclusief de Administratietool.


Bij gebruik van de betaalde FlexAanvraag (inclusief administratietool), maakt de school gebruik van:

A) Versturen van een opdracht naar een collectief welke overeenkomt met de aangegeven wensen.

B) Ondertekenproces van de modelovereenkomst geen werkgeversgezag van de belastingdienst.

C) Urenregistratie.

D) Facturatie incl. betaling.

Vrijwaringen & inspanningsverplichting

Flexonderwijs zorgt dat de profielen gratis toegankelijk zijn voor de scholen en checkt of de naam van het diploma overeenkomt met het diploma. Het is de verantwoordelijkheid van de school om diploma’s en VOG op te vragen bij de zzp’er.

Flexonderwijs is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de uitvoering tussen school en zzp’er. Wij faciliteren alleen in het beschikbaar zijn van de daartoe te gebruiken middelen.

KlantContactCentrum

Klachten kunnen via de mail of het contactformulier gedeeld worden. Flexonderwijs zal deze binnen 2 weken beantwoorden

Verantwoordelijkheid & Privacy

De gegevens zijn nodig om de school te verifiëren. Tevens worden ze gebruikt bij het versturen van een flexaanvraag en als input bij de administratietool. Meer over de privacy hierbij lees je in de privacyverklaring.
Beveiliging

Wij gebruiken een server die voldoet aan de eisen van Europese Economische Ruimte (EER). Hiermee zijn u privacy-gegevens veilig opgeslagen volgens de actuele richtlijnen.

Bij vermoeden van misbruik, verlies of ontvreemding, ben je verplicht dit per mail te melden aan Flexonderwijs.

Onderhoud

Flexonderwijs zal altijd platforms kunnen voorzien van updates of (tijdelijk) sluiten.

Einde gebruik account

De School kan de het account opzeggen / opheffen, zodra er geen diensten meer door de school worden afgenomen. Gegevens worden, vanuit de wensen van de belastingdienst, 7 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Flexonderwijs is niet aansprakelijk voor gevolgen van afspraken tussen school en zzp’er.

Klachten

Klachten dienen binnen 2 weken na het voorval gemeld te zijn via een mailtje naar Flexonderwijs.

Intellectueel eigendom

Flexonderwijs als ook de platforms onder flexonderwijs (techniek, tekst en termen) zijn eigendom van FlexPlus en mag niet zonder toestemming gebruikt worden.

Wijziging Gebruikersvoorwaarden

Flexonderwijs mag ten alle tijden de gebruikersvoorwaarden aanpassen.

Toepasselijk recht & Geschilbeslechting

Op deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing