ZelfstandigeOnderwijs

Deze zzp’er strijdt tegen uitzendbureaus

Deze zzp’er strijdt tegen dure uitzendbureaus. Scholen en politici klagen over de ‘woekerprijzen’ van flexwerkers. Commerciële bureaus harken als tussenpartij een boel geld binnen. Zzp’er Jan-Willem Duim probeert het tij te keren.

Eerst wil Jan-Willem Duim uit Amsterdam wat rechtzetten, voordat hij vertelt over het initiatief dat hij is gestart. Mensen die denken dat het de zzp’er is die zo veel geld kost, die zitten ernaast, volgens hem. “Er zijn veel aannames waarin scholen elkaar vaak napraten. Maar één ding is zeker: zzp’ers die 55 à 65 euro per uur verdienen, zijn niet duur.” Nee: commerciële bureaus, die kosten veel geld, stelt Duim. “Als een zzp’er zegt dat hij 60 euro per uur verdient, dan vraagt een bureau bij de school zo een paar tientjes erbovenop.”


Gevolg: ‘woekerprijzen’. SP en GroenLinks stelden er vragen over in de Tweede Kamer. ‘Wat zich nu lijkt voor te doen, is dat er uitzend- bureaus zijn die de schaarste op de arbeidsmarkt voor primair onderwijs aangrijpen om de tarieven die zij in rekening brengen te verhogen’, antwoordde Onderwijsminister Arie Slob. Hij vindt dit ‘geen goede ontwikkeling’ en heeft ‘begrip’ voor de zorgen van schoolbesturen. Leerkracht Duim werkte eerder op een steve jobsschool en vond dat ‘best pittig’. “Je werkt er zonder methodes, met groepen van negentig tot honderd leerlingen”, vertelt hij. “Ik besefte op een gegeven moment: dit red ik zo niet meer.” Hij ging als zzp’er op verschillende plekken in Amsterdam en omgeving aan de slag. “Ik bood me gewoon aan en dacht: Ik zie wel of scholen me nodig hebben.” Geen dag zit hij zonder werk. Al helemaal niet sinds hij in 2016 voor zichzelf een site begon waarop hij zijn diensten aanbood. Een jaar later werd hij door zzp’ers met een onderwijsbevoegdheid benaderd. Kon hij niet ook iets voor hen betekenen? “Ik wil niet dat wij de stille reserves worden.” Dus die ‘wij’ – flexwerkers in het onderwijs – is Duim gaan verenigen. Op flex-onderwijs.nl kunnen zzp’ers, flexleerkrachten en scholen zich sinds een jaar aanmelden, voor zowel het primair als middelbaar onderwijs. De zzp’er schrijft zich in, meldt zijn expertises en uurprijs en scholen kunnen reageren. Inmiddels zijn er honderd mensen lid uit het hele land. “Het zijn bijna allemaal mensen die wel een bevoegdheid hebben, maar anders waarschijnlijk niet in het onderwijs hadden gezeten.” Ze werken op tijdelijke basis, tegen een omgerekend lerarensalaris. Duim krijgt 50 euro per inschrijving. “Ik maak geen winst, ik krijg die 50 euro voor het uurtje dat ik bezig ben met de aanmelding van de flexwerker en de correspondentie met de leerkracht in kwestie.” De scholen betalen niets en de zzp’er factureert zelf bij de school.

Ademruimte

“De kracht zit erin deze mensen niet voor vergaderingen in te zetten – dat moet de groepsleerkracht doen, die heeft een band met de groep. Maar door ons in te huren, geef je de docen- ten ademruimte, werkdrukverlichting.” En ja, Duim geeft ruiterlijk toe: flexleerkrachten zijn er vaak te kort om een band met de leerlingen op te bouwen. Dat is een veelgehoord kritiekpunt. “Maar een flexleerkracht verbetert wel de band tussen leerling en docent: namelijk die met de groeps- docent. Want preventief iemand meer ademruimte geven, betekent dat je lesuitval voorkomt.” Duim staat zelf ook op de site, die openbaar is. Hij doet naar eigen zeggen precies wat een uitzendbureau ook doet, maar dan online in plaats van live. “Er zit bij mij geen bedrijf achter. Ik ben een non-profitorganisatie. Winst wil ik niet maken, want dat zou betekenen dat ik er iets voor zou moeten doen, en die tijd heb ik niet, want ik sta voor de klas. Sterker nog: ik ben aan het kijken of ik het kan automatiseren. Dan hoef ik ook geen geld meer te vragen voor de inschrijving.” Hij hoopt dat er met zijn site een einde komt aan de marktwerking in het onderwijs. Dat is de reden dat hij probeert om zijn site bij het ministerie van Onderwijs onder de aandacht te krijgen. “Uitzendbureaus zijn niet blij met me”, grinnikt hij. “Ik zorg dat zij meer moeten doen voor hun geld dan enkel koppelen. Als bekend wordt hoe goedkoop mijn site is, dan vallen die dure bureaus vanzelf om. Ik wil laten zien: het kan makkelijker, simpeler. Zodat het geld weer naar de plek toe kan waar het hoort: het onderwijs.”

Deze zzp’er strijdt tegen dure uitzendbureaus by Flex Onderwijs on Scribd